Läs ledtrådarna och försök gissa vilket djur som beskriver sig själv!