Gissa vilket djur!

Hur väl känner du till Looney Tunes? Kan du se vilka djur de är? Ta reda på om du kan skilja på ankor och kaniner i den här roliga frågesporten – endast på Boomerang!